Kód diagnózy podľa MKCH-10: N99
Vysvetlenie diagnózy: Nepatria sem:
Poruchy spojené s arteficiálnou menopauzou (N95.3)
Osteoporóza po ovariektómii (M81.1-)
Osteoporóza po ovariektómii s patologickou zlomeninou (M80.1)
Postradiačná cystitída (N30.4)

Kam ďalej?

Zistite, či sa Vaša diagnóza nachádza v našom zozname chorôb.