Kód diagnózy podľa MKCH-10: N926
Vysvetlenie diagnózy: Nepravidelné:
• krvácanie, bližšie neurčené
• menštruačné cykly, bližšie neurčené
Nepatrí sem:
Nepravidelná menštruácia:
• so skrátenými intervalmi alebo nadmerným krvácaním (N92.1)
• s predĺženými intervalmi alebo slabým krvácaním (N91.3 – N91.5)

Kam ďalej?

Zistite, či sa Vaša diagnóza nachádza v našom zozname chorôb.