Kód diagnózy podľa MKCH-10: N883
Vysvetlenie diagnózy: Vyšetrenie a sledovanie negravidnej ženy s inkompetenciou (suspektnou) krčka maternice
Nepatrí sem:
Poškodenie plodu a novorodenca insuficienciou krčka maternice (P01.0)
Insuficiencia krčka maternice komplikujúca graviditu (O34.3-)

Kam ďalej?

Zistite, či sa Vaša diagnóza nachádza v našom zozname chorôb.