Kód diagnózy podľa MKCH-10: N882
Vysvetlenie diagnózy: Nepatrí sem:
Nepokračujúci pôrod (O65.5)

Ohodnoťte

Kam ďalej?

Zistite, či sa Vaša diagnóza nachádza v našom zozname chorôb.