Kód diagnózy podľa MKCH-10: N83
Vysvetlenie diagnózy: Nepatrí sem:
Hydrosalpinx (N70.1)

Kam ďalej?

Zistite, či sa Vaša diagnóza nachádza v našom zozname chorôb.