Kód diagnózy podľa MKCH-10: N835
Vysvetlenie diagnózy: Torzia:
• prídavného (akcesórneho) vajíčkovodu
• Morgagniho cysty

Ohodnoťte

Kam ďalej?

Zistite, či sa Vaša diagnóza nachádza v našom zozname chorôb.