Kód diagnózy podľa MKCH-10: N832
Vysvetlenie diagnózy: Jednoduchá cysta vaječníka
Retenčná cysta vaječníka
Nepatrí sem:
Cysta vaječníka:
• vývinová (dysontogenetická) (Q50.1)
• neoplastická (nezhubná) (D27)
Syndróm polycystických ovárií (E28.2)

Kam ďalej?

Zistite, či sa Vaša diagnóza nachádza v našom zozname chorôb.