Kód diagnózy podľa MKCH-10: N81
Vysvetlenie diagnózy: Nepatrí sem:
Prolaps pohlavných orgánov komplikujúci graviditu, pôrodnú činnosť alebo pôrod (O34.5)
Prolaps pošvovej klenby po hysterektómii (N99.3)
Prolaps alebo hernia vaječníka a vajíčkovodu (N83.4)

Kam ďalej?

Zistite, či sa Vaša diagnóza nachádza v našom zozname chorôb.