Kód diagnózy podľa MKCH-10: N815
Vysvetlenie diagnózy: Nepatrí sem:
Enterokéla s prolapsom maternice (N81.2 – N81.4)

Kam ďalej?

Zistite, či sa Vaša diagnóza nachádza v našom zozname chorôb.