Kód diagnózy podľa MKCH-10: N739
Vysvetlenie diagnózy: Infekcia alebo zápal ženských panvových orgánov, bližšie neurčená

Kam ďalej?

Zistite, či sa Vaša diagnóza nachádza v našom zozname chorôb.