Kód diagnózy podľa MKCH-10: N602
Vysvetlenie diagnózy: Nepatrí sem:
Fibroadenóm prsníka (D24)

Kam ďalej?

Zistite, či sa Vaša diagnóza nachádza v našom zozname chorôb.