Kód diagnózy podľa MKCH-10: N490
Vysvetlenie diagnózy: Vezikulitída, bližšie neurčená

Kam ďalej?

Zistite, či sa Vaša diagnóza nachádza v našom zozname chorôb.