Kód diagnózy podľa MKCH-10: N459
Vysvetlenie diagnózy: Epididymitída, bližšie neurčená
Orchitída, bližšie neurčená

Kam ďalej?

Zistite, či sa Vaša diagnóza nachádza v našom zozname chorôb.