Kód diagnózy podľa MKCH-10: N43
Vysvetlenie diagnózy: Patrí sem:
Hydrokéla semenného povrazca, semenníka alebo tunica vaginalis testis
Nepatrí sem:
Kongenitálna hydrokéla (P83.5)

Ohodnoťte

Kam ďalej?

Zistite, či sa Vaša diagnóza nachádza v našom zozname chorôb.