Kód diagnózy podľa MKCH-10: N41
Vysvetlenie diagnózy: Na vyznačenie infekčného agensa použite podľa potreby prídavný kód (B95 – B98).

Kam ďalej?

Zistite, či sa Vaša diagnóza nachádza v našom zozname chorôb.