Kód diagnózy podľa MKCH-10: N40
Vysvetlenie diagnózy: Patrí sem:
Adenofibromatózna hypertrofia prostaty
Intraepitelová neoplázia prostaty (PIN) I. stupňa
Intraepitelová neoplázia prostaty s nízkym stupňom malignity (low-grade PIN)
Hypertrofia prostaty (nezhubná)
Zväčšenie prostaty (nezhubné)
Priečna prekážka na hrdle močového mechúra (prostata)
Uzáver prostatickej časti močovej rúry, bližšie neurčený
Nepatrí sem:
Nezhubný nádor prostaty (D29.1)
Intraepitelová neoplázia prostaty s vysokým stupňom malignity (high-grade PIN) (D07.5)
Intraepitelová neoplázia prostaty (PIN) II. a III. stupňa (D07.5)

Ohodnoťte

Kam ďalej?

Zistite, či sa Vaša diagnóza nachádza v našom zozname chorôb.