Kód diagnózy podľa MKCH-10: N322
Vysvetlenie diagnózy: Nepatrí sem:
Fistula medzi močovým mechúrom a ženskými pohlavnými orgánmi
(N82.0 – N82.1)

Kam ďalej?

Zistite, či sa Vaša diagnóza nachádza v našom zozname chorôb.