Kód diagnózy podľa MKCH-10: N289
Vysvetlenie diagnózy: Nefropatia, bližšie neurčená
Choroba obličiek, bližšie neurčená
Nepatrí sem:
Nefropatia, bližšie neurčená, s morfologickými zmenami .0 až .8, uvedenými na začiatku tejto skupiny chorôb (N00 – N08) pod kódmi (N05.-).

Ohodnoťte

Kam ďalej?

Zistite, či sa Vaša diagnóza nachádza v našom zozname chorôb.