Kód diagnózy podľa MKCH-10: N258
Vysvetlenie diagnózy: Renálna tubulárna acidóza, typ 1 [Lightwood Albright syndrom] Renálna tubulárna acidóza, bližšie neurčená
Sekundárna hyperparatyreóza z renálnych príčin

Kam ďalej?

Zistite, či sa Vaša diagnóza nachádza v našom zozname chorôb.