Kód diagnózy podľa MKCH-10: N200
Vysvetlenie diagnózy: Nefrolitiáza, bližšie neurčená
Odliatkový kameň obličky
Konkrement alebo kameň v obličke
Kameň v parenchýme obličky

Kam ďalej?

Zistite, či sa Vaša diagnóza nachádza v našom zozname chorôb.