Kód diagnózy podľa MKCH-10: N133
Vysvetlenie diagnózy: Nepatrí sem:
Iná a bližšie neurčená hydronefróza s infekciou (N13.6)

Kam ďalej?

Zistite, či sa Vaša diagnóza nachádza v našom zozname chorôb.