Kód diagnózy podľa MKCH-10: N110
Vysvetlenie diagnózy: Pyelonefritída (chronická) spojená s (vezikoureterovým) refluxom
Nepatrí sem:
Vezikoureterový reflux, bližšie neurčený (N13.7)

Kam ďalej?

Zistite, či sa Vaša diagnóza nachádza v našom zozname chorôb.