Kód diagnózy podľa MKCH-10: N07
Vysvetlenie diagnózy: Nepatrí sem:
Alportov syndróm (Q87.8)
Hereditárna amyloidóza obličiek (E85.0)
Syndróm nail-patella (Q87.20)
Hereditárno-familiárna amyloidóza bez neuropatie (E85.0)

Ohodnoťte

Kam ďalej?

Zistite, či sa Vaša diagnóza nachádza v našom zozname chorôb.