Kód diagnózy podľa MKCH-10: N05
Vysvetlenie diagnózy: Patrí sem:
Choroba glomerulov, bližšie neurčená
Glomerulonefritída, bližšie neurčená
Nefritída, bližšie neurčená
Bližšie neurčená nefropatia a choroba obličky, s morfologickými zmenami uvedenými na začiatku tejto skupiny chorôb pod kódmi .0-.8
Nepatrí sem:
Nefropatia, bližšie neurčená (N28.9)
Choroba obličky, bližšie neurčená (N28.9)
Tubulointersticiálna nefritída, bližšie neurčená (N12)

Ohodnoťte

Kam ďalej?

Zistite, či sa Vaša diagnóza nachádza v našom zozname chorôb.