Kód diagnózy podľa MKCH-10: N04
Vysvetlenie diagnózy: Patrí sem:
Vrodený nefrotický syndróm
Minimálne zmeny glomerulov (lipoidná nefróza)

Kam ďalej?

Zistite, či sa Vaša diagnóza nachádza v našom zozname chorôb.