Kód diagnózy podľa MKCH-10: J180
Vysvetlenie diagnózy: Nepatrí sem:
Bronchiolitída (J21.-)

Kam ďalej?

Zistite, či sa Vaša diagnóza nachádza v našom zozname chorôb.