Medzinárodná klasifikácia chorôb MKCH-10 neobsahuje bližší popis.

B99-B99 Iné infekčné choroby
Ohodnoťte

Kam ďalej?

Zistite, či sa Vaša diagnóza nachádza v našom zozname chorôb.